Co i jak jadano w średniowieczu?

Uczestnicy dowiedzą się o podstawach średniowiecznej kuchni. Przedstawie nie tylko niektóre podstawowe produkty średniowiecznej
kuchni ale także opowiem o sposobach konserwacji i przygotowywania posiłków oraz o zasadach zachowywania się przy stole. Uczestnicy przeżyją wędrówkę w nieznany im, zapomniany i często zaskakujący świat średniowiecznej kuchni.

O tym, jak pieniądz rządził średniowiecznym
światem

Uczestnicy dowiedzą się o roli pieniądza w średniowieczu i jego wpływie na gospodarkę. Następnie wezmą udział w grze ekonomicznej, której
celem jest odtworzenie realiów gospodarczych tamtego okresu. Zostaną podzieleni na drużyny. Każdej z nich będzie przydzielone rola w
średniowiecznej gospodarce. Odtworzą działanie handlu, rzemiosła i funkcjonowanie miasta na przykładzie Królestwa polskiego, Torunia oraz Państwa Zakonu Krzyżackiego. Na koniec porównamy efekty poszczególnych drużyn i dowiemy się, co ułatwiało im prowadzenie handlu, a co utrudniało ich działalność.

O tym co w ziemi siedzi – czyli o pracy archeologa

Uczestnicy dowiedzą się o tym, jak wygląda praca archeologa oraz jakich metod używa w swojej pracy. Samodzielnie dokonają prac wykopaliskowych. Znalezione przedmioty staną się powodem do
stworzenia opowieści o nich, ich historii i roli w życiu dawnych ludzi. Uczniowie nauczą się łączenia faktów i wyciągania wniosków i poznają ciągłość dziejów. Uczestnicy spotkania zobaczą kopie zabytków
archeologicznych: monet, broni, ceramiki, przedmiotów codziennego użytku.

W ramach żywych lekcji historii oferujemy również pokazy rycerskie. Więcej informacji o nich znajdą Państwo w zakładce pokazy rycerskie.

 

607 36 90 26

rycerskieopowiesci@gmail.com

Rycerskie Opowieści sp. z o.o.

Toruń, ul.Sukiennicza 6/4

NIP: 9562345424, KRS:0000768101